แบบฟอร์มงานทะเบียนวัดและประเมินผลการศึกษา

  • คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) Click
  • แบบยื่นคำร้องขออุทรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Click
  • บันทึกข้อความ (นักศึกษาขอเกรด) Click
  • ตารางการส่งข้อสอบกลางภาค ปลายภาค และการส่งเกรด ปีการศึกษา 2559 Click
  • ตารางการส่งข้อสอบกลางภาค ปลายภาค และการส่งเกรด ปีการศึกษา 2560 Click
คลิ๊ก !!! เพื่อเข้าประเมินผล

ตารางส่งข้อสอบกลางภาค ปลายภาค และส่งเกรด ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดตารางส่งข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 ได้ที่นี่

ตารางส่งข้อสอบกลางภาค ปลายภาค และส่งเกรด ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดตารางส่งข้อสอบ ปีการศึกษา 2562 ได้ที่นี่

ตารางส่งข้อสอบกลางภาค ปลายภาค และส่งเกรด ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดตารางส่งข้อสอบ ปีการศึกษา 2561 ได้ที่นี่