1.สารคดี "รอยทางปณิธาน" จำนวน 11 ตอน

ออกอากาศวันเสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างเวลา 12.30 - 23.00 น.

สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง 14

ตอนที่ 1 ชุด ชีวิตให้ชีวิต

ตอนที่ 2 ชุด หมอหมื่นลี้

ตอนที่ 3 ชุด เสียงจากฟ้า

ตอนที่ 4 ชุด กำลังใจในโลกเงียบ

ตอนที่ 5 ชุด บันทึกไว้ในทรงจำ

ตอนที่ 6 ชุด กำลัง "ชัย"

ตอนที่ 7 ชุด เรือจ้างผู้สานต่อ

ตอนที่ 8 ชุด ชาฆ่าฝิ่น

ตอนที่ 9 ชุด ฝาก "ฝัน"

ตอนที่ 10 ชุด ยิ้มสู้...ด้วยเสียงเพลง

ตอนที่ 11 ชุด โรงสี...มงคล

2.รายการโทรทัศน์ "ก้าวเกินพอ" จำนวน 4 ตอน

ออกอากาศวันจันทร์ - อังคาร ระหว่างเวลา 15.00 - 21.00 น.

สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง 14

ตอนที่ 1 ชุด ชีวิตจากติดลบ

ตอนที่ 2 ชุด ครัวไทยไร้สาร

ตอนที่ 3 ชุด ชุมชนลดคาร์บอน

ตอนที่ 4 ชุด วิชาชีวิต

3.รายการโทรทัศน์ "คนตระกูลสุข" จำนวน 56 ตอน

ออกอากาศวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 05.30 - 08.00 น.

สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD

ตอนที่ 1 วิถี...ความสุข

ตอนที่ 2 แค่อิ่มก็พอ

ตอนที่ 3

นิทัศน์ กับ จิตวิญญาณชาวนาไทย

ตอนที่ 4 เดริเวอรี่ความสุข

ตอนที่ 5 ข้าราชการต้นแบบ

ตอนที่ 6 สืบสานความพอเพียง

ตอนที่ 7 ไม่มีหนี้ก็พอ

ตอนที่ 8 ศิลปินวิถีเกษตร

ตอนที่ 9 โรงเรียนพอเพียง

ตอนที่ 10 สุขไปด้วยกัน

ตอนที่ 11 ขนมแห่งความสุข

ตอนที่ 12 ปกป้องให้เพียงพอ

ตอนที่ 13 หอมกรุ่นความสุข

ตอนที่ 14 แท็กซี่ใจงาม

ตอนที่ 15 เสี่ยงไปทำไม

ตอนที่ 16 ก๋วยเตี๊ยวพอเพียง

ตอนที่ 17 ตะกร้าความสุข

ตอนที่ 18 น้าหมอน มอเตอร์ไซค์ใจดี

ตอนที่ 19 ผู้ใหญ่สมศักดิ์...เรื่องปุ๋ยๆ

ตอนที่ 20 อาหารสานสัมพันธ์

ตอนที่ 21 ปั๊มปันสุข

ตอนที่ 22 ซองเดอร์ ธุรกิจจากท้องทุ่ง

ตอนที่ 23 ต้นตำรับความสุข

ตอนที่ 24

31 ธันวา...ใครว่า แฟร์ชั่น ไม่พอเพียง

ตอนที่ 25 โฮสเทลส่งต่อความสุข

ตอนที่ 26 เศษเหล็กสร้างความสุข

ตอนที่ 27 พ่อค้าความสุข

ตอนที่ 28 พัชรี...พอเพียงคือเพียงพอ

ตอนที่ 29 พอใช้ก็พอเพียง

ตอนที่ 30

ทองเหมาะ ปราชญ์ แห่งท้องทุ่งา

ตอนที่ 31 บ้านปันสุข

ตอนที่ 32 ต้นแบบ ตชด.พอเพียง

ตอนที่ 33 เมล็ดพันธุ์พอเพียง

ตอนที่ 34 คู่คิดพอเพียง

ตอนที่ 35 อร่อย 19 บาท

ตอนที่ 36 ประมงพื้นบ้านวิถีพอเพียง

ตอนที่ 37 สวรรค์บนดิน สวรรค์ในใจ

ตอนที่ 38

เห็ดเศรษฐกิจ สร้างชีวิตที่พอเพียง

ตอนที่ 39 บริหารแบบพอเพียง

ตอนที่ 40 บ้านนี้สามัคคี

ตอนที่ 41 สร้างสรรค์อย่างพอเพียง

ตอนที่ 42 พอเพียงแบบของแจ๋ว

ตอนที่ 43 กาแฟสร้างสุข

ตอนที่ 44 ชุมชนพึ่งตนเอง คีรีวง

ตอนที่ 45 บ้านแห่งรักสร้างสรรค์และพอเพียง

ตอนที่ 46 พึ่งตนเองคือความสุขที่ยั่งยืน

ตอนที่ 47 ออกแบบให้พอและดี

ตอนที่ 48 9 ดี เศรษฐกิจพอเพียง

ตอนที่ 49 ต่อยอดแบบพอเพียง

ตอนที่ 50 พอเพียงและพัฒนา

ตอนที่ 51 พอเพียงและยั่งยืนด้วยทฤษฎีใหม่

ตอนที่ 52 แบ่งปันฝันพอเพียง

ตอนที่ 53 3 อย่างก็พอเพียง

ตอนที่ 54 ปันคำ ปันสุข

ตอนที่ 55 ครูผู้ให้

ตอนที่ 56 รอด...เพราะพอเพียง