กิจกรรมและช่องทางการแนะนำการใช้งานฐานข้อมูล


เวลาเปิดห้องสมุด ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น.

ปิดห้องสมุด วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช่องทางการติดต่อ บรรณารักษ์

Facebook : phim-phim witta Line : auphimpen เบอร์โทรติดต่อ 0636473726