แบบฟอร์มออนไลน์ ขอใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โปรดเลือกหัวข้อที่ท่านต้องการขอใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมกรอกข้อมูล

***ท่านสามารถเช็คสถานะการดำเนินงานได้ที่ปุ่มสถานะของแต่ละงาาน***

***กรุณาสั่งงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วันทำการ

***สามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์นี้ (ปฏิบัติงานตามวันและเวลาราชการ)