Introducció

Taix Vestimenta SLS, fou creada el curs 2005/2006 quan la Direcció General de Formació Professional de la Conselleria d’Educació i Cultura de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, va oferir a l’IES Joan Taix la possibilitat d’integrar-se en la xarxa d’empreses simulades creada per la fundació INFORM. La finalitat d’aquesta xarxa és contribuir en la formació dels alumnes dels cicles formatius d’administració (i d’altres ensenyaments), mitjançant la simulació de totes aquelles operacions econòmiques que realitza una empresa real (compres, vendes, contractació de serveis, pagaments, cobraments, contractació laboral, nòmines, liquidació d’impostos, liquidació de càrregues socials, gestió de la tresoreria, etc.). Així, l’alumnat pot practicar en cadascun dels circuits administratius que es generen.

Aquest projecte es va començar a impartir en el cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa, i més concretament dins el mòdul Simulació Integral. Posteriorment i, atesos els beneficis indubtables que genera en la formació de l’alumnat, també es va desenvolupar en el cicle formatiu de grau superior Administració i Finances.

Es pot afirmar que aquest projecte és molt positiu i no només en la formació de l’alumnat, sinó que també ho és per a l’actualització del professorat, per la qual cosa animam a tots aquells centres que no ho tenguin implantat, a integrar-lo en els seus ensenyaments.