Empreses

EMPRESES

Les empreses associades a centres de FP participants en el projecte trabajafp.es, podran realitzar les següents accions des del seu perfil:

  • Configurar el perfil d’empresa seleccionant les famílies professionals associades.
  • Consultar el currículum online dels alumnes del centre i de la resta de comunitats autònomes.
  • Inserir ofertes d’ocupació, seleccionant l’alumnat en funció de la seva formació.
  • Enviar les ofertes per correu electrònic i per SMS l’alumnat.
  • Rebre avisos per cada treballador/a interessat en les ofertes d’ocupació.
  • Entrevista de treball per videoconferència, mitjançant Skype.
  • Enviament massiu d’e-mails i SMS a l’alumnat.