Inscricións

Para poder realizar esta proba no noso centro debes seguir estes pasos:

  1. Cumprimenta con atención o formulario de pre-inscrición desta páxina.
  2. Realiza o ingreso na conta bancaria indicada nos 8 días seguintes a esta pre-inscrición, poñendo como concepto OTE seguido do teu nome completo.
  3. Envíanos o xustificante de pago ao correo: ote@ciamariacangas.org
  4. Recibirás un correo confirmando a túa inscrición definitiva para o día e a proba solicitada.

IMPORTANTE: Todos estes trámites deben estar finalizados 20 días antes da data de realización da proba.