Oxford Test Of English

Colexio Compañía de María Cangas

INFORMACIÓN

O exame “Oxford Test of English”, certificado pola Universidade de Oxford, acredita a competencia lingüística en Lingua Inglesa segundo o marco Común Europeo de Referencia das Linguas (CEFR).

Este exame permite acadar os niveis A2, B1 ou B2 en cada unha das destrezas avaliadas, tendo a posibilidade de que cada persoa obteña niveis diferentes en cada unha destas destrezas (Speaking, reading, listening e writing).

Este título oficial, recoñecido pola Xunta de Galicia e as distintas universidades galegas, está a partir de agora ao alcance de calquera persoa (relacionada co centro ou allea) que estea interesada en acadar un título oficial de Lingua Inglesa.

Datas de exames para o ano 2019:

  • 26 de xaneiro
  • 16 de marzo
  • 25 de maio
  • 29 de xuño
  • 6 de xullo
  • 14 de setembro
  • 16 de novembro

Oxford dispón dunha páxina específica para España na que podes atopar:

  • Características do exame
  • Recoñecementos
  • Preparación
  • Demo do exame

Para acceder simplemente pincha en "Proba o exame" no apartado superior desta páxina.