ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

14/04/62 เปิดใช้งานเว็บไซต์ www.chon1.go.th

  • 05/04/62 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 99 รูป ระหว่างวันที่ 1-19 พฤษภาคม 2562 รวมเป็นเวลา 17 วัน ซึ่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562 ณ วัดศูนย์กลางระดับอำเภอ โดยการสมัครและยื่นใบสมัครบรรพชาอุปสมบท ภายในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง และวัดที่จัดโครงการฯ พร้อมเชิญชวนให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมโครงการดังกล่าวด้วย (รายละเอียดดังแนบ)

***แจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรีทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายจิรัฎฐ์ ฐิติกิตติกุลภากร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ โทรศัพท์ 061 5359365 และนายเอกชัย พุทธชาลี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ โทรศัพท์ 095 6154347 เป็นผู้ประสานงาน

  • 04/04/62 - ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับย้าย โอน การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) >>ดาวน์โหลด
  • 01/04/62 - แจ้งการเปิดใช้งานระบบ หนังสือราชการ AMSS++(ระบบเดิม) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ** ยกเลิกการส่งหนังสือทาง Email

รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

ประจำวันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562

--------------------------------------------------

DLTV โรงเรียนบ้านห้วยมะระ

สพป.ชลบุรี เขต 1