gg.gg/chon1games

โครงการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 16 ธันวาคม

แข่งขัน 7 ชนิด กีฬา ได้แก่

*ฟุตบอล *ฟุตซอล *วอลเลย์บอล *บาสเก็ตบอล *เซปัคตะกร้อ *คีตะมวยไทย *วิ่ง 31 ขา

ประเภทและรุ่นอายุการแข่งขัน 3 รุ่นคือ ระดับประถม / มัธยมตอนต้น/มัธยมตอนปลาย

โดยจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาในระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561

ระดับจังหวัดระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2561

ระดับภาคในระหว่างวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2561

ระดับชาติในระหว่างวันที่ 11 -16 ธันวาคม 2561

โรงเรียนที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ส่งใบสมัครได้ที่ สพป.ชลบุรี เขต 1 ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งใบสมัครได้ที่ สพม. เขต18 ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.studentact.net/news/72/1

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป. ชลบุรี เขต 1