กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชลบุรี เขต 1

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 12/06/61 ประกาศ กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 >>รายละเอียด
 • 05/03/61 ประกาศ รายชื่อ ผู้การคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ในสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 >>รายละเอียดดังนี้
 • 27/02/61 ประกาศ รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ในสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 >>รายละเอียด
 • 21/02/61 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 >>รายละเอียดดังนี้
 • 16/02/61 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 >>รายละเอียดประกาศ
 • 13/02/61 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 >>รายละเอียดประกาศ
 • 05/02/61 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีจิตวิญญาณของ ความเป็นครู ครั้งที่ 2 >> รายละเอียดประกาศ
 • 05/02/61 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 1 >> รายละเอียดประกาศ
 • 31/01/61 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติ หน้าที่ครูผู้สอน สังกัด สพป.ชลบุรี เขต

>> ประกาศและบัญชีตำแหน่งว่าง >> รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรแต่ละวิชาเอก

 • 24/01/61 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1

>> รายละเอียดประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ และห้องสอบ >> ตารางการสอบสัมภาษณ์

 • 17/01/61 ประกาศ เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

>> รายละเอียดเอกสารที่ ส่งพร้อมคำขอร้องขอย้าย


(อ่านต่อ).....>>>

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

Tel. 038-791-150