ภาพกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 63

สพป.ชลบุรี เขต 1 ปี 2562

ภาพถ่ายชุดที่ 1

จุดลงทะเบียน

และงานพิธีตักบาตร

(กำลังอัพโหลดไฟล์รูปภาพ)

ภาพถ่ายชุดที่ 2

พิธีการ ภายในหอประชุม

(ภาพถ่ายโดย ครูวรการจักรี จำปาลี)

โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก

ภาพถ่ายชุดที่ 3

มอบเกียรติบัตร กล้อง 1

(ภาพถ่ายโดยเฉลิมชัย ศรีประไพ)

สพป.ชลบุรี เขต 1

ภาพถ่ายชุดที่ 4

มอบเกียรติบัตร กล้อง 2

(ภาพถ่ายโดยครูเกษม ขามสิทธิ์)

โรงเรียนบ้านเขาดิน


ภาพถ่ายชุดที่ 5

กีฬาสัมพันธ์ (สพล.)

(ภาพถ่ายโดยเฉลิมชัย ศรีประไพ)

สพป.ชลบุรี เขต 1