กลุ่มกฏหมายและคดี

รายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ (1).pdf

รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

สถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔