กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์


ตัวอย่างการคำนวณบำนาญ ปี 2561 (ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างที่นี่)


คำนวณบำนาญ2561.xls

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ชลบุรี เขต 1

บุคลากร

งานการเงินฯ

บุคลากร

งานพัสดุฯ

https://sites.google.com/chon1.go.th/finance

ระบบบัตรคิว.doc
ระบบบัตรคิว.doc