กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ประกาศ/ ประชาสัมพันธ์


บุคลากร

งานการเงินฯ

บุคลากร

งานพัสดุฯ

QR code แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

https://sites.google.com/chon1.go.th/finance

ตัวอย่างการคำนวณบำนาญ ปี 2561 (ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างที่นี่)

คำนวณบำนาญ2561.xls

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ชลบุรี เขต 1