ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

  • 08/10/61 - แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 ปรับปรุงข้อมูล EMIS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

- ปรับปรุงข้อมูล DMC ให้แล้วเสร็จภายในสันที่ 10 พฤศจิกายน 2561(หนังสือส่ง ในระบบ AMSS++)

DLTV โรงเรียนบ้านห้วยมะระ สพป.ชลบุรี เขต 1

"ตอนครูทางไกล" เป็นการปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV ของโรงเรียนบ้านห้วยมะระ สพป.ชลบุรี เขต 1

Credit : คุณครูสมหมาย ดีเรืองศรี โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง สพป.ชลบุรี เขต 1

รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน

ประจำวันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561

รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.

ประจำวันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561

รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน

ประจำวันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561

รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.

ประจำวันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561

แบบสอบถามความพึงพอใจ >> Click