09/05/61 : โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชุดาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่

07/05/61 : โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ชมภาพกิจกรรม >> คลิกที่นี่ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ชลบุรี เขต1

แบบสอบถามความพึงพอใจกลุ่มพัฒนาครูและบุคลาทางการศึกษา

บุคลากร

1.นางธัชชญา ประจันตะเสน

โทรศัพท์ : 099-398-3222

E-mail : tach.rich@gmail.com

ID Line : tumtum2208