คู่มือปฏิบัติงานด้านฝึกอบรม.pdf
ใบแทรก(คู่มือเล่ม2,คู่มือเล่ม3).pdf
แก้ไขเพิ่มเติม(คู่มือเล่ม2)เกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า.pdf

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ชลบุรี เขต1

บุคลากร

นางธัชชญา ประจันตะเสน

โทรศัพท์ : 099-398-3222,099-1522149

E-mail : tach.rich@gmail.com

ID Line : tumtum2208


แบบสอบถามความพึงพอใจกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษ