รายงานค่าสาธารณูปโภค** คำชี้แจง 
   - กรุณาเลือกชื่อสถานศึกษาของตนเอง เพื่อเข้าไปกรอกรายงาน แบบที่ 4 และ แบบที่ 5 ของทุกไตรมาส
   - ใน 1 แผ่นงาน  แบบที่ 4 และ แบบที่ 5 แบ่งเป็นไตรสมาส (ต้องกรอกทุกเดือน ทุกไตรมาส)
   - กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ไม่ต้องทำการบันทึกใดๆ แบบฟอร์มบันทึกอัตโนมัติ ไม่ต้องกดส่ง
   - ถ้าช่องไหนไม่มีข้อมูลให้ข้ามไป หรือใส่ศูนย์ " 0 " ม่ต้องใส่เครื่องหมาย " - " เนื่องจากทำสูตรไว้
   - สามารถเข้ามาทำการแก้ไขข้อมูลได้จนกว่าจะปิดระบบ
 
   

*** ไตรมาสที่ 3 กำหนดส่งภายใน วันที่ 15 กรกฏาคม 2562 นี้นะคะ ***
1 อนุบาลชลบุรี

2 อนุบาลวัดอุทยานนที

3 อนุบาลพุทธยาคม

4 อนุบาลวัดช่องลม

5 อนุบาลวัดอู่ตะเภา

6 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี

7 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

8 วัดศรีพโลทัย

9 บ้านห้วยสาลิกา

10 วัดบุญญราศรี

11 วอนนภาศัพท์

12 วัดบางเป้ง

13 บ้านแหลมแท่น

14 บ้านไร่ไหหลำ

15 วัดราษฎร์ศรัทธา

16 วัดตาลล้อม

17 นาป่ามโนรถ

18 วัดราษฎร์สโมสร

19 วัดท้องคุ้ง

20 วัดนาเขื่อน

21 วัดดอนดำรงธรรม

22 วัดสำนักบก

23 พระตำหนักมหาราช

24 บ้านปากคลองโรงนาค

25 วัดเสม็ด

26 วัดเตาปูน

27 วัดใหม่เกตุงาม

28 บ้านห้วยกะปิ

29 บ้านชากพุดซา

30 วัดธรรมนิมิตต์

31 บ้านหนองตะโก

32 บ้านสวนอุดมวิทยา

33 วัดผาสุการาม

34 บ้านวังตะโก

35 ชุมชนวัดหนองรี

36 บ้านช่องมะเฟือง

37 บ้านหัวโกรก

38 อนุบาลบ้านบึง

39 บ้านเขาดิน

40 บ้านมาบไผ่

41 บ้านเขาแรต

42 บ้านโป่ง

43 บ้านห้วยมะไฟ

44 บ้านห้วยยาง

45 บ้านหนองซ้ำซาก

46 บ้านเนินโมก

47 บ้านตาลดำ

48 วัดคลองใหญ่

49 บ้านหนองปรือ

50 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ

51 บ้านมาบกรูด

52 วัดเขาไผ่

53 บ้านป่าแดง

54 บ้านป่ายุบ

55 บ้านหนองไผ่แก้ว

56 ชุมชนบ้านอ่างเวียน

57 บ้านบึงกระโดน

58 วัดอรุณรังษี

59 บ้านหนองเขิน

60 บ้านหนองปลาไหล

61 วัดหนองบอนแดง

62 วัดหนองยาง

63 บ้านเกาะไม้แหลม

64 บ้านหนองชาก

65 บ้านมาบลำบิด

66 บ้านโสม

67 บ้านหมื่นจิต

68 วัดหนองชันจันทนาราม

69 วัดหนองน้ำเขียว

70 บ้านมาบคล้า

71 อนุบาลหนองใหญ่

72 บ้านหนองผักหนาม

73 บ้านหนองประดู่

74 บ้านห้วยมะระ

75 บ้านท่าจาม

76 วัดเฉลิมลาภ

77 บ้านหนองเสือช้าง

78 บ้านคลองสิบแปด

79 บ้านคลองตะเคียน

80 ชุมชนบ้านคลองพลู

81 บ้านชากนา

82 บ้านห้างสูง