เรียนเพื่อรับใช้พระเจ้า

การปรับสมดุลความสัมพันธ์ความรับผิดชอบในการทำงานและกระทรวงเป็นเรื่องท้าทายและไม่มีใครรู้ว่าตารางงานของท่านดีกว่าท่านเอง เป็นเจ้าของและรับผิดชอบ ไม่ว่าท่านจะตัดสินใจเลือกเวลาในช่วงเย็นวันธรรมดาตอนเช้าวันสุดสัปดาห์หรือชุดค่าผสมบางอย่างให้ตัดสินใจว่าช่วงเวลาใดที่ดีที่สุดสำหรับท่าน และเริ่มบรรลุเป้าหมายและเพิ่มพูนความเชื่อของท่านให้ลึกขึ้นสถาบันพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นสถาบันใหม่ที่ใช้วิธีการสอนสะดวกที่สุดคือ แบบออนไลน์ซึ่งทุกคนสามารถเรียนพระคัมภีร์ได้ เมื่อยังปฏิบัติหน้าที่ในคริสตจักร

หน่วยงาน องค์กรได้ตามปกติ ไม่มีใครแก่เกินเรียน ทุกคน ทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษา และทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้า และเกิดผลฝ่ายวิญญาณได้ตั้งแต่นี้ต่อไป มีระดับ BTh ซึ่งเป็นปริญญาตรีที่เน้นถึงศาสนศาสตร์ ที่ถูกเตรียนคนมาเรียนเพื่อรับใช้พระเจ้า

คนที่อยากเรียนสมควรมีรากฐานในพระคัมภีร์แล้ว ท่านสามารถเรียนโดยสองทางคือ ออนไลน์ และโดยโมดูล

ราคาการเรียน อย่างฟรี คนเรียนจะเสียแค่ค่าหนังสือเอง

คนที่สนใจเรียน BTh สมควรสมัครเรียน หรืออ่านนี้ต่อไปเพื่อได้ข้อมูลเพิ่มขึ้น

เข้าชั้นเรียนในตารางเรียนของท่าน

พี่น้องที่สนใจเรียน. โปรดใช้แบบฟอร์มเพื่อสมัครครับ

เข้าชั้นเรียนในตารางเรียนของท่าน

การปรับสมดุลความสัมพันธ์ความรับผิดชอบในการทำงานและกระทรวงเป็นเรื่องท้าทายและไม่มีใครรู้ว่าตารางงานของท่านดีกว่าท่านเอง เป็นเจ้าของและรับผิดชอบ ไม่ว่าท่านจะตัดสินใจเลือกเวลาในช่วงเย็นวันธรรมดาตอนเช้าวันสุดสัปดาห์หรือชุดค่าผสมบางอย่างให้ตัดสินใจว่าช่วงเวลาใดที่ดีที่สุดสำหรับท่าน และเริ่มบรรลุเป้าหมายและเพิ่มพูนความเชื่อของท่านให้ลึกขึ้น

เพิ่มพูนความรู้ของท่านโดยไม่ลดทอนความเชื่อมั่นของท่าน

ท่านสามารถได้รับการศึกษาพระคัมภีร์แบบพิเศษและคุณภาพสูงทางออนไลน์จากสถาบันที่ยึดหลักคำสอนของศาสนาและการรักษาพระคัมภีร์เอาไว้ซึ่งสอนการแยกตัวและความศักดิ์สิทธิ์ส่วนบุคคลและยึดถือความสำคัญของการนำคนมารู้จักพระเยซูและเป็นสาวก

หลักสูตรปริญญาตรี ศาสนศาสตร์ BTh ควรเสริมสร้างความมั่นใจในพระคัมภีร์ของท่านไม่ใช่การทำให้เจือจางพวกเขา

วิธีที่เรียนฟรี

1. สมัครเข้าในสถาบัน

2. หลังสมัคร ท่านก็จะได้อีเมล์ .chiwitmai.com เป็นอีเมลต้องใช้เพื่องานทุกอย่างในสถาบัน

3. เมื่อได้ อีเมล .chiwitmai.com ท่านก็เป็นนักศึกษาของสถาบันเรียบร้อยแล้ว เมื่อพร้อมเข้าเรียนวิชาใด ขอกดสมัครวิชา

4. มีอาจารย์จะติดต่อเมื่อเเปิดวิชาให้

5. เข้าเรียนวิชาเลย

วิชาที่พร้อมรับนักศึกษามาเรียน

GE501

NT203