Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สวัสดีครับในพระนามของพระเยซู

ผมชื่อไมเคิล เฟดเดอริค ชื่อเล่น ไมค์ครับ เป็นผู้นำของคริสตจักรแบ๊บติสต์ชีวิตใหม่ เราอยากเชิญให้คุณเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรของเรา

ข้าพเจ้า ถือว่าเรา จะรับ เกียรติอย่างยิ่งมาก ถ้าหากว่า ท่านมาเยี่ยมคริสตจักรแบ๊พติสต์ชีวิตใหม่

คริสตจักรของเราประกอบด้วยคนทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่เป็ชาวไทยสถานะทางสังคมมากมายที่มาร่วมกันเพื่อนมัสการพระเจ้า ผู้สร้างทั้งหมด โปรด อ่านข้อมูลในส่วนคำถามหากคุณมีคำถามใดๆ คริสตจักร ยินดีตอบ

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

เวลานมัสการ

ทุกวันอาทิตย์ รวีศึกษา ทุกรุ่น 0930-1030 น.

นมัสการ 1030-1200 น.

ทุกวันพุธ ประชุมอธิษฐาน 1900-2015 น.

อยู่ที่ไหน