การแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2561