ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

เรายินดีที่ทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชม

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของเรา

คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการศนิสา ศรีสว่าง เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของเรา

คณะครูกลุ่มสาระสังคมขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการศนิสา ศรีสว่าง

เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม