รายละเอียดชุมนุม  ประจำปีการศึกษา 2567

ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดชุมนุม เงื่อนไขในการรับสมัครให้ตรงกับคุณสมบัติของตนเอง

***เวลาเปิดรับสมัครวันที่ 20 พ.ค.  08.00 น.  ถึง  วันที่ 24 พ.ค.  เวลา 16.00 น. ปิดรับสมัคร***

ลิ้งก์สมัครชุมนุม http://pnb.mreschool.net/mainEschool/login.php?icon=student 

คำร้องขอเปิดกิจกรรมชุมนุม (2567)