นางสาวกุลธิดา  สารสุข

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
Tel. 0821774015
Email. moohik.12@gmail.com

นางสาวเธียรฉันท์  ยี่วาศรี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
Tel. 0965718766
Email. namkhing.2943@gmail.com

PISA STYLE

PISA STYLE คือ ระบบข้อสอบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความคุ้นชิน และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยรูปแบบข้อสอบตามแนว PISA 2018 ให้เด็กนักเรียนสามารถเข้ามาทดลองทำข้อสอบแนว PISA โดยสามารถเข้าทำการทดสอบได้หลายครั้ง เพื่อความเชี่ยวชาญและเป็นการเตรียมตัวสอบที่เสมือนจริง ด้วยเวลาการทำข้อสอบจริง และรูปแบบข้อสอบที่ตรงตามมาตรฐานสากล เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำการทดสอบ PISA จริง

ในระบบ PISA STYLE จะมีข้อสอบตามแนว PISA อยู่ 3 ด้าน คือ การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ มีจำนวนข้อสอบในคลังมากถึง 300 ข้อ รองรองรับเข้าทดสอบของนักเรียนได้พร้อมกันถึง 4,000 คนทั่วประเทศ

สมัครสมาชิก เข้าทำข้อสอบออนไลน์ https://pisastyle.pisacenterobec.org/

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนรู้จะไม่จำกัดแค่อยู่ในห้องเรียนอีกต่อไปบทเรียนออนไลน์จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของและกำหนดการเรียนรู้ของตัวเอง  https://proj14.ipst.ac.th/

ครูพงษ์พิพัฒน์  นารินรักษ์ 

เรียนไปก็ไม่ได้ใช้ แต่ทำไมการเรียนคณิตศาสตร์ จึงยังเป็นเรื่องจำเป็นอยู่

เรียนไปก็ไม่ได้ใช้

แต่ทำไมการเรียนคณิตศาสตร์

จึงยังเป็นเรื่องจำเป็นอยู่

.

“เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม คงไม่มีใครหาเส้นรอบวงของจานที่บ้านหรอก” เหล่านี้คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นมาว่าเหตุใดทุกคนถึงยังต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในเมื่อโลกมีการพัฒนาเครื่องคิดเลขและโปรแกรมคำนวณอื่นๆ ขึ้นมามากมาย จนเราไม่จำเป็นต้องทดเลขในกระดาษอีกต่อไปแล้ว

.

ทั้งนี้ ในงานวิจัยชื่อ The impact of a lack of mathematical education on brain development and future attainment ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร PNAS (The Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA.) ได้อธิบายความสำคัญของวิชาดังกล่าวว่า คณิตศาสตร์ช่วยส่งผลต่อพัฒนาการสมองของเด็กในอนาคต

.

งานวิจัยนี้ ได้ทำการศึกษานักเรียนอายุ 14-18 ปี จำนวน 133 คน โดยให้พวกเขาเลือกว่าจะเลิกเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือไม่เมื่อมีอายุครบ 16 ปี จากนั้นจะทำการสำรวจนักเรียนกลุ่มที่ตัดสินใจเลิกเรียนวิชาคณิตศาสตร์และนักเรียนที่ตัดสินใจเรียนต่อที่มีวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน เพื่อลดตัวแปรอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลพัฒนาการของนักเรียนทั้งสองกลุ่มออกไป

.

ผลปรากฎว่า นักเรียนที่หยุดเรียนวิชาคณิตศาสตร์จะมีความเข้มข้นของ กรดแกมมา-อะมิโนบิวทิริก (GABA) อยู่ในปริมาณที่ต่ำกว่านักเรียนที่ตัดสินใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่อ ซึ่งกรดแกมมา-อะมิโนบิวทิริกนั้น เป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องในด้านพัฒนาการทางปัญญาที่สำคัญ เช่น การให้เหตุผล การแก้ปัญหาความจำและการเรียนรู้

.

ที่สำคัญงานวิจัยดังกล่าวยังค้นพบว่า แนวโน้มของกรดแกมมา-อะมิโนบิวทิริกที่ลดลง เกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาอายุ 16 ปีขี้นไป ซึ่งก่อนหน้านั้นไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นแต่อย่างใด

.

แม้ว่าความสัมพันธ์ของกรดแกมมา-อะมิโนบิวทิริก และวิชาคณิตศาสตร์ จะยังมีอีกหลายตัวแปรและหลายปัจจัยที่ต้องทำการศึกษาต่อ แต่ความจริงที่ว่า กรดแกมมา-อะมิโนบิวทิริก ยับยั้งการทำงานบางส่วนของสมอง (อ้างอิงจากงานวิจัย GABAergic modulation of neocortical long-term potentiation in the freely moving rat โดย Trepel & Racine, 2000) ก็นับว่าเป็นเหตุผลสำคัญไม่น้อย ในการพิจารณาว่าในอนาคตควรจะมีการลดความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์หรือไม่

.

ที่มา:

-https://www.psychologytoday.com/.../why-kids-still-need...

-https://www.pnas.org/content/118/24/e2013155118

-https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10611637/

.

เรื่อง: กฤตนัย จงไกรจักร

ภาพ: Getty Images

.

#TheMomentum #StayCuriousBeOpen #Phenomena #Psychology #Math #Mathematical #Education