อบรมการใช้ Google Data Studio สร้าง Report ในการปฏิบัติงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

www.canva.com/design/DAEktZdxwYM/Vp_7EbBhqpQ6dwc4K6c6og/watch?utm_content=DAEktZdxwYM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

อบรมเชิงปฏิบัติการสตรีมมิ่งสดด้านทำเนื้อหาเชิงวิชาการเผยแพร่ไปยังสื่อสังคมออนไลน์ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

https://www.canva.com/design/DAEkuRDalnE/KstJLbIULOiAnm3PQMNm3A/watch?utm_content=DAEkuRDalnE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ

teacher.chandra.ac.th/empl/index.php/2016-02-26-07-07-31

การดำเนินงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

teacher.chandra.ac.th/empl/index.php/2017-07-26-08-06-50

แบบประเมินผลความพึงพอใจการใช้ข้อมูลสารสนเทศบุคลากรสายวิชาการ