รายงานพื้นที่ใช้สอยอาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก

อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก มีจำนวน 15 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 13,701 ตารางเมตร

    • มีขนาดพื้นที่แต่ละชั้น เท่ากับ 1,104 ตารางเมตร
    • พื้นที่ห้องเรียน 1 ห้อง มีขนาดพื้นที่ 589.12 ตารางเมตร
    • ขนาดพื้นที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้นแปด 3,533.9 ตารางเมตร
    • พื้นที่ใช้สอยของลานจอดรถ 982.32 ตารางเมตรต่อชั้น