กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสด การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ที่ Youtube สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

100661student.xlsx