กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ติอต่อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

๔๒๖ ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๒๕๗๔๖ ต่อ ๑๑๖