การรับนักเรียน

ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ประกาศเปลี่ยนแปลง link สำหรับการสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://reg.chakkham.ac.th/std63

ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่จะทำการสมัคร

ประกาศรายชื่อเพื่อมอบตัว

ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

กำหนดการมอบตัว.pdf

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 รอการแจ้งจำนวนการรับอีกครั้งวันที่ 15 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ

รายละเอียดเพี่มสอบห้องดนตรี.pdf
ปฏิทินรับนักเรียนของโรงเรียน ปี 63.pdf