การรับนักเรียน

ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ประกาศเลขประจำตัว และคณะสี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อ ม.1 62 ประกาศเลขประจำตัวรวม.pdf
รายชื่อ ม.4 62 ประกาศเลขประจำตัวรวม.pdf
  • ขอให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง หากไม่ถูกต้องให้แจ้งงานทะเบียน - วัดผล วันที่ 27 เมษายน 2562
  • นักเรียน ม.3 เดิม ตรวจสอบเลขประจำตัวนักเรียนของตนเอง ต้องเป็นเลขเดิมในระดับ ม.ต้น หากไม่ถูกต้องแจ้งแก้ไขที่งานทะเบียน - วัดผล ในวันที่ 18 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รอบทั่วไป เพื่อมอบตัว

เลขที่สอบของนักเรียนระดับชั้น ม.1และ ม.4 ยังไม่ใช่เลขประจำตัวนักเรียน โดยทางโรงเรียนจะประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ห้อง คณะสี ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 อีกครั้งภายหลังจากวันมอบตัว

รายชื่อทั่วไป ม1 เพื่อมอบตัว.pdf
รายชื่อทั่วไป ม.4 เพื่อมอบตัว.pdf
รายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ปรับ1.pdf
กำหนดการมอบตัวนักเรียนทั่วไป.pdf

ประผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 รอบทั่วไป

ประกาศในเขต ม1.pdf
ประกาศทั่วไป ม1.pdf
ประกาศเงื่อนไขพิเศษ ม1.pdf
ประกาศผลทั่วไป ม4 ปี62.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและห้องสอบ การสอบรอบทั่วไป ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบและห้องสอบทั่วไป ม1 ปี62.pdf
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบและห้องสอบทั่วไป ม4 ปี62.pdf

ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจเช็คข้อมูลการสอบของตนเอง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่สอบ โดยขอให้ยึดเลขที่สอบตามประกาศมีสิทธ์สอบฉบับนี้

ประกาศผลสอบความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลความสามารถพิเศษ62.pdf

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมด.pdf

ประกาศรายชื่อเพื่อมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

กำหนดการมอบตัวพิเศษ.pdf
รายชื่อเพื่อมอบตัว ม1 พิเศษ.pdf
รายชื่อมอบตัวพิเศษ ม.4 62.pdf

รายชื่อนี้เป็นเพียงรายชื่อเพื่อมอบตัว ยังไม่ได้จัดเป็นห้อง และลำดับที่ในห้อง สำหรับเลขประจำตัวนักเรียนจะประกาศอีกครั้งภายหลังที่เอกสารหลักฐานทุกฉบับครบถ้วน

การรับนักเรียน ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับนักเรียน ม1 ปี 62.pdf
ประกาศรับ ม.4 ทั่วไปปี62.pdf

รายละเอียดการดำเนินการ ห้องเรียนทั่วไป 62

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

ม.1

ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม.1.pdf

ประกาศเรียกลำดับที่สำรองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ขอให้นักเรียนลำดับสำรองที่ 1 ถึง 33 มารายงานตัวที่ห้องทะเบียน - วัดผล วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น

รายละเอียดค่าใช้จ่ายวันมอบตัว.pdf

รายละเอียดค่าใช้จ่ายวันมอบตัว ม.1 และ ม.4

ในวันมอบตัวนักเรียนจะเข้าแถวบริเวณสนามฟุตบอล ขอให้นักเรียนเตรียมเอกสารให้พร้อมทั้งตัวจริงและสำเนา หลังเลิกแถวนักเรียนจะไปยังห้องที่กำหนด เพื่อทำการตรวจเช็คเอกสาร

ผู้ปกครองประชุมพร้อมกันที่หอประชุมบุรีรัตน์

ชุดต่าง ๆ ตั้งจุดจำหน่ายบริเวณหอประชุมดาราดิเรก

เตรียมแพทย์ม1.pdf
พิเศษวิทย์ม1.pdf
epdpม1.pdf
ดนตรีม1.pdf
ประกาศสำรอง.pdf

ม.4

ESMTE.pdf
คณิตศาสตร์.pdf
EPDP.pdf
เตรียมวิศวะฯ.pdf
พิเศษไทย.pdf
พิเศษสังคม.pdf
ดนตรี สพฐ ม4.pdf
สำรอง.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ

แจ้งปรับเปลี่ยนปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

เนื่องจากมีประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นไปตามประกาศ จึงขอปรับเปลี่ยนกำหนดการ โดยเลื่อนวันจ่ายระเบียบการออกไป เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2562 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ปฏิทินรับนักเรียนของโรงเรียน ปี 62 ปรับใหม่ตามประกาศเปลี่ยนเกณฑ์.pdf

ประกาศโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ปีการศึกษา 2562

กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์

เริ่มวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

กรอกและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร ช่องความสามารถพิเศษให้กรอกที่เด่นทีสุด เพราะถ้าใส่มากเกินไประบบจะไม่ให้บันทึกข้อมูล ช่องที่ไม่ทราบข้อมูลให้เว้นไว้ แต่ช่องที่เป็นข้อมูลจำเป็นต้องกรอกทุกช่อง(สังเกตจะมีสีของช่องที่ให้กรอกเข้มกว่าปกติ)

ห้องเรียนที่เปิดในระดับชั้น ม.1


คุณสมบัติห้องเรียนพิเศษ ม.1


คุณสมบัตินักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

**หากนักเรียนที่ไม่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ สามารถเข้าสอบในประเภทของนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ และเข้าสอบแข่งขันได้ทุกคน

สัดส่วนการคิดคะแนน