การรับนักเรียน

ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ประกาศรายชื่อเพื่อมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

กำหนดการมอบตัวพิเศษ.pdf
รายชื่อเพื่อมอบตัว ม1 พิเศษ.pdf
รายชื่อมอบตัวพิเศษ ม.4 62.pdf

รายชื่อนี้เป็นเพียงรายชื่อเพื่อมอบตัว ยังไม่ได้จัดเป็นห้อง และลำดับที่ในห้อง สำหรับเลขประจำตัวนักเรียนจะประกาศอีกครั้งภายหลังที่เอกสารหลักฐานทุกฉบับครบถ้วน

การรับนักเรียน ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับนักเรียน ม1 ปี 62.pdf
ประกาศรับ ม.4 ทั่วไปปี62.pdf

รายละเอียดการดำเนินการ ห้องเรียนทั่วไป 62

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

ม.1

ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม.1.pdf

ประกาศเรียกลำดับที่สำรองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ขอให้นักเรียนลำดับสำรองที่ 1 ถึง 33 มารายงานตัวที่ห้องทะเบียน - วัดผล วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น

รายละเอียดค่าใช้จ่ายวันมอบตัว.pdf

รายละเอียดค่าใช้จ่ายวันมอบตัว ม.1 และ ม.4

ในวันมอบตัวนักเรียนจะเข้าแถวบริเวณสนามฟุตบอล ขอให้นักเรียนเตรียมเอกสารให้พร้อมทั้งตัวจริงและสำเนา หลังเลิกแถวนักเรียนจะไปยังห้องที่กำหนด เพื่อทำการตรวจเช็คเอกสาร

ผู้ปกครองประชุมพร้อมกันที่หอประชุมบุรีรัตน์

ชุดต่าง ๆ ตั้งจุดจำหน่ายบริเวณหอประชุมดาราดิเรก

เตรียมแพทย์ม1.pdf
พิเศษวิทย์ม1.pdf
epdpม1.pdf
ดนตรีม1.pdf
ประกาศสำรอง.pdf

ม.4

ESMTE.pdf
คณิตศาสตร์.pdf
EPDP.pdf
เตรียมวิศวะฯ.pdf
พิเศษไทย.pdf
พิเศษสังคม.pdf
ดนตรี สพฐ ม4.pdf
สำรอง.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ

แจ้งปรับเปลี่ยนปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

เนื่องจากมีประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นไปตามประกาศ จึงขอปรับเปลี่ยนกำหนดการ โดยเลื่อนวันจ่ายระเบียบการออกไป เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2562 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ปฏิทินรับนักเรียนของโรงเรียน ปี 62 ปรับใหม่ตามประกาศเปลี่ยนเกณฑ์.pdf

ประกาศโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ปีการศึกษา 2562

กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์

เริ่มวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

กรอกและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร ช่องความสามารถพิเศษให้กรอกที่เด่นทีสุด เพราะถ้าใส่มากเกินไประบบจะไม่ให้บันทึกข้อมูล ช่องที่ไม่ทราบข้อมูลให้เว้นไว้ แต่ช่องที่เป็นข้อมูลจำเป็นต้องกรอกทุกช่อง(สังเกตจะมีสีของช่องที่ให้กรอกเข้มกว่าปกติ)

ห้องเรียนที่เปิดในระดับชั้น ม.1


คุณสมบัติห้องเรียนพิเศษ ม.1


คุณสมบัตินักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

**หากนักเรียนที่ไม่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ สามารถเข้าสอบในประเภทของนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ และเข้าสอบแข่งขันได้ทุกคน

สัดส่วนการคิดคะแนน