การรับนักเรียน

ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ตารางปฐมนิเทศ ม.1 ตารางปฐมนิเทศ ม.4

ติดต่อสอบถามเรื่องการปฐมนิเทศที่งานกิจการนักเรียน โทร 0-5352-5746 ต่อ 143

การสั่งซื้อชุดต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ในวันที่ 28 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อสำหรับมอบตัว ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ม.4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เลือกกลุ่มห้องเรียนในภาคเช้าก่อนมอบตัว)

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2561

ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 09.30 น.

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2561

ให้นักเรียนผ่านการคัดเลือก รายงานตัวในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 10.00 น และรับฟังคำชี้แจงในการจัดห้องเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบทั่วไป

ปีการศึกษา 2561

ขอให้นักเรียนเตรียมดินสอ 2ฺB มาใช้ในการทำข้อสอบ

ประกาศผลการสอบความสามารถพิเศษ

ปีการศึกษา 2561

ขั้นตอนการสมัครสอบรอบทั่วไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2561

  1. ติดต่อซื้อระเบียบการชุดละ 50 บาท ที่ห้องทะเบียน-วัดผล ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ(8.30 - 16.30น.) ซึ่งจะระบุวันและเวลาในการสมัครไว้กับแบบคัดกรอง (งดจำหน่ายวันเสาร์-อาทิตย์)
  2. ดูรายละเอียดตามระเบียบการ และกรอกข้อมูลผ่านเว็บรับสมัคร โดยการกรอกข้อมูลผ่านระบบยังไม่ใช่การสมัครจริง

การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มายื่นสมัครที่โรงเรียนตามช่วงเวลาที่กำหนด

link รับสมัคร

3. มีปัญหาในการกรอกข้อมูลสอบถามได้ที่เพจ งานทะเบียน-วัดผล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ

ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ม.4

ตารางสอบและสิ่งที่ต้องเตรียมในการสอบ

*** เปลี่ยนแปลงสถานที่เข้าแถวเป็นเป็นบริเวณสนามฟุตบอล หน้าอาคาร 1

การจอดรถในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 จอดรถบริเวณลู่วิ่งรอบสนามฟุตบอล (เว้นด้านหน้าแท่นพูด และขอความร่วมมือผู้ปกครองไม่นำรถเข้าบริเวณสนามหญ้า) จอดรอบด้านนอกบริเวณโรงเรียน และหน้าอาคาร 6 โดยจะมีนักศึกษาวิชาทหารคอยอำนวยความสะดวกในการจราจร และคณะกรรมการนักเรียนอำนวยความสะดวกในการเข้าสอบของนักเรียน

ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2561

ดูรายละเอียด


การกรอกข้อมูลผ่านระบบยังไม่ใช่การสมัครจริง

การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มายื่นสมัครที่โรงเรียนตามช่วงเวลาที่กำหนด

link รับสมัคร

ก่อนสมัครขอให้ศึกษาเกณฑ์จากประกาศรับนักเรียนให้เข้าใจก่อนการกรอกข้อมูล

มีปัญหาในการกรอกข้อมูลสอบถามได้ที่เพจ งานทะเบียน-วัดผล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

การแก้ปัญหาการกรอกข้อมูลระบบรับสมัครเบื้องต้น

ปฏิทินรับนักเรียนของโรงเรียน ปี 61.pdf

ปฏิทินการรับนักเรียนทุกประเภท

ตามประกาศของ สพฐ

ปฏิทินกลาง สพฐ.pdf

นโยบายแนะแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปี 2561

ประกาศรับของ สพฐ.pdf

สถิติการเข้าชม