การรับนักเรียน

ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2561

ดูรายละเอียด


การกรอกข้อมูลผ่านระบบยังไม่ใช่การสมัครจริง

การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มายื่นสมัครที่โรงเรียนตามช่วงเวลาที่กำหนด

link รับสมัคร

ก่อนสมัครขอให้ศึกษาเกณฑ์จากประกาศรับนักเรียนให้เข้าใจก่อนการกรอกข้อมูล

มีปัญหาในการกรอกข้อมูลสอบถามได้ที่เพจ งานทะเบียน-วัดผล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ปฏิทินรับนักเรียนของโรงเรียน ปี 61.pdf

ปฏิทินการรับนักเรียนทุกประเภท

ตามประกาศของ สพฐ

ปฏิทินกลาง สพฐ.pdf

นโยบายแนะแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปี 2561

ประกาศรับของ สพฐ.pdf

สถิติการเข้าชม