ดาวน์โหลด PPT. ประชุมเชิงปฎิบัติการแฟ้มสะสมงานรายบุคคล

(28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาทโดยศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดชัยนาท )

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

1. ระดับจังหวัด (เขตพื้นที่การศึกษา สพม. 5 ชัยนาท)


ที่มา : https://goo.gl/7gyFv2

Link สำหรับกรอกคะแนน Pre-PISA รอบ 2

Link สำหรับกรอกคะแนน Pre-PISA รอบ 1

ม.1 https://goo.gl/ELqZwN

ม. 2 https://goo.gl/AyNSfg

ม. 3 https://goo.gl/SEkqmW

PLC

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด) >>>>

Link งานอื่นๆ ภายในโรงเรียน


กรอกคะแนนสอบ PISA รอบ 4 : PISA ม.1 PISA ม.2 PISA ม.3

** การลงทะเบียนเรียนกิจกรรมชุมนุม ** (เปิดระบบวันที่ 6 พ.ย. 60)


!!!!!!!ชุมนุมรักษาดินแดน เปิดให้เฉพาะนักเรียนม.ปลายที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารเท่านั้น!!!!!!!

English for CNP Teachers

คุณครูท่านใดมีความสนใจ ต้องการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เน้นการสื่อสาร สนทนา ฟังพูด ร.ร จะจัดอบรมให้ครูผู้สนใจสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 1 ชม เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ English for CNP Teachers สำหรับตารางจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอความกรุณาลงชื่อด้านล่างนี้ค่ะ ** สมัครที่นี่ **

https://docs.google.com/forms/d/1PHKy-Ay4I4ZEv2YJhDkbtoGKD19XWW37P5X3BnEJbEs/viewform?edit_requested=true