ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด) >>>>

Link งานอื่นๆ ภายในโรงเรียน


กรอกคะแนนสอบ PISA รอบ 4 : PISA ม.1 PISA ม.2 PISA ม.3

** การลงทะเบียนเรียนกิจกรรมชุมนุม ** (เปิดระบบวันที่ 6 พ.ย. 60)


!!!!!!!ชุมนุมรักษาดินแดน เปิดให้เฉพาะนักเรียนม.ปลายที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารเท่านั้น!!!!!!!

English for CNP Teachers

คุณครูท่านใดมีความสนใจ ต้องการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เน้นการสื่อสาร สนทนา ฟังพูด ร.ร จะจัดอบรมให้ครูผู้สนใจสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 1 ชม เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ English for CNP Teachers สำหรับตารางจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอความกรุณาลงชื่อด้านล่างนี้ค่ะ ** สมัครที่นี่ **

https://docs.google.com/forms/d/1PHKy-Ay4I4ZEv2YJhDkbtoGKD19XWW37P5X3BnEJbEs/viewform?edit_requested=true