# แบบประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ช.น.พ. เกมส์ 60

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

*** กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ *** ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560

- วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Link : http://central67.sillapa.net/sm-cnt1/

ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน

*** ระดับเขตพื้นที่ ***

♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 1 ต.ค 2560 – 3 พ.ย. 2560

♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 3 พ.ย. 2560

♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 1 ต.ค 2560 – 3 พ.ย. 2560

♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 4 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป

♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 11-12 พ.ย. 2560

♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ 12 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป

♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 19 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป


*** ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ***

♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 18 พ.ย.-8 ธ.ค. 2560

♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 9 ธ.ค. 2560

♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 9-14 ธ.ค. 2560

♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 15-20 ธ.ค. 2560

♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป

♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก 4-6 ม.ค. 2561

เกณฑ์การแข่งขัน

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-นาฏศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพ หุ่นยนต์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ

ข่าวสาร Update !!!

1. (9 ส.ค. 60) ประกาศจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ (หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)

2. (17 ส.ค. 60) ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

ระดับพื้นฐาน 1. มัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด 2. มัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลด

ระดับสูง ดาวน์โหลด

English for CNP Teachers

คุณครูท่านใดมีความสนใจ ต้องการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เน้นการสื่อสาร สนทนา ฟังพูด ร.ร จะจัดอบรมให้ครูผู้สนใจสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 1 ชม เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ English for CNP Teachers สำหรับตารางจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอความกรุณาลงชื่อด้านล่างนี้ค่ะ ** สมัครที่นี่ **

https://docs.google.com/forms/d/1PHKy-Ay4I4ZEv2YJhDkbtoGKD19XWW37P5X3BnEJbEs/viewform?edit_requested=true

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบได้คะแนน O-NET 10 อันดับแรก ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง) ได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5