Carousel imageCarousel imageCarousel image

>> ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

>> ระเบียบการแต่งกายโรงเรียนแจงร้อนวิทยา

>> แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ไวัส COVID-19 คลิ๊ก !!

>> แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมในการเรียนทางไกลหรือเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต คลิ๊ก !

>> ประกาศผลคะแนนสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และม.6 คลิ๊ก !

>> ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ม.1 , ม.4

>> การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน รอบคัดเลือก กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑-๒

ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร คลิ๊ก !

>> ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษาทุกระดับชั้นที่หน้าห้องลีลาวดี (รายชื่อผู้ใดผิดให้ติดต่อครูธนพล )

>> โรงเรียนแจงร้อนวิทยาได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดภัย 5 ปีซ้อน คลิ๊ก!

>> โรงเรียนแจงร้อนวิทยาได้รับรางวัล โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านเพิ่มเติม !

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

>> ประกาศเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

>> ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

>> ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากไวรัส COVID-19

>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ประกาศโรงเรียน

>> โรงเรียนแจงร้อนวิทยา เปิดสอบประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ประกาศโรงเรียน รายละเอียด (16 พ.ย. 2561)