Carousel imageCarousel imageCarousel image

>> ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

>> ระเบียบการแต่งกายโรงเรียนแจงร้อนวิทยา

>> แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ไวัส COVID-19 คลิ๊ก !!

>> แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมในการเรียนทางไกลหรือเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต คลิ๊ก !

>> ประกาศผลคะแนนสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และม.6 คลิ๊ก !

>> ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ม.1 , ม.4

>> การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน รอบคัดเลือก กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑-๒

ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร คลิ๊ก !

>> ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษาทุกระดับชั้นที่หน้าห้องลีลาวดี (รายชื่อผู้ใดผิดให้ติดต่อครูธนพล )

>> โรงเรียนแจงร้อนวิทยาได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดภัย 5 ปีซ้อน คลิ๊ก!

>> โรงเรียนแจงร้อนวิทยาได้รับรางวัล โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านเพิ่มเติม !

คู่มือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)