Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

>> Sathurday School ณ โรงเรียนวัดอ่างแก้ว คลิ๊ก !

>> โรงเรียนแจงร้อนวิทยาได้รับรางวัล โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านเพิ่มเติม !

>> ประกาศสอบกลางเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 1 -2 ส.ค. และวันที่ 5 ส.ค. 2562

>> โรงเรียนประกาศหยุกรณีพิเศษ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

>> ตารางเรียนปีการศึกษา 2562 คลิ๊ก !

>> ประกาศโรงเรียนแจงร้อนวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 // นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ประกาศโรงเรียน

>> โรงเรียนแจงร้อนวิทยา เปิดสอบประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ประกาศโรงเรียน รายละเอียด (16 พ.ย. 2561)

>> ยกเลิกกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ประกาศยกเลิก ( 8 พ.ย. 2561)

>> โรงเรียนแจงร้อนวิทยา เปิดสอบประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ประกาศโรงเรียน รายละเอียด (1 พ.ย. 2561)