יורה דעה תשע"ח


בס"ד


הלכות בשר בחלב

Package for first shiur.pdf

Introductory Handouts

SA YD Siman 87.pdf

יורה דעה ס' פ"ז

על שולחן ערוך יורה דעה הלכות בשר בחלב סימן פז סעיף ה.pdf

בענין ביצה הנמצאים בעופות וביצה שהטילה בחיי' מחמת חולי

אם יש דין בישול בצלי-כרתי ופלתי.pdf

בענין הגדר של צלי לגבי דין בישול בשר בחלב (הכו"פ, החוו"ד, והצל"צ)