Oost-Vlaams Netwerk Cultuursensitieve Zorg

Het Netwerk Cultuursensitieve zorg Oost-Vlaanderen is samengesteld uit volgende partners:

Aanvankelijk was het een Gents Netwerk Cultuursensitieve Zorg actief in de regio Gent. In 2012 werd het netwerk uitgebreid naar de hele provincie Oost-Vlaanderen.

De evolutie/uitbreiding naar een Oost-Vlaams Netwerk met de huidige partners is organisch gegroeid uit ad hoc samenwerking en vanuit wederzijdse vraag naar kennismaking en netwerking. Vanuit de vaststelling dat er deels een gemeenschappelijke opdracht bestaat werd besloten tot structurele samenwerking. Het samenbrengen en delen van expertise, informatie en activiteiten kan een grote meerwaarde betekenen.

Het is de bedoeling om vanuit CGG en CAW een kruispunt te creƫren om gezamenlijke doelstellingen en acties uit te werken.

Op deze manier kan het diversiteitsaspect nog meer in de zorg worden ingebed, wat naar deze doelgroepen toe een meerwaarde betekent.

Ook in de steden Antwerpen en Brussel bestaat sinds 2009 een Netwerk Cultuursensitieve Zorg CAW CGG


Filmpje ter kennismaking