Sponsoring

actie 100 x 5€

’t Magazijn stelt in zijn centrum voor arbeidszorg een 20tal mensen te werk die in het reguliere arbeidscircuit niet terecht kunnen.

Arbeidszorg staat voor werk op maat en tempo van de medewerker én goed begeleid – met zorg dus.

Wat er geproduceerd wordt dient ook “met zorg gemaakt” te zijn – we leveren kwaliteit!

Wie werkt wordt betaald, dit is voor iedereen evident. Ook in ’t Magazijn geldt dit principe. Bovenop

hun vervangingsinkomen (ziekte, werkloosheid, leefloon) krijgen medewerkers 1€/uur als

onkostenvergoeding; voor de meesten is dit een wezenlijke extra! Als je weinig hebt, helpt elk beetje.

‘t Magazijn moet permanent op zoek naar extra middelen om dit principe “wie werkt wordt betaald”

te vrijwaren. U kan helpen om de onkostenvergoeding van de Magazijn-medewerkers te

financieren.

Wij zoeken 100 gulle sympathisanten die hier elke maand 5€ voor over

hebben; 100 x 5 x 12 = 6000€ en daar komt ’t Magazijn al ver mee. Voor

deze gift krijgt u op het einde van het jaar (vanaf 40 euro) een fiscaal

attest.

Plaats vandaag nog bij uw bank een bestendige opdracht van 5€/maand op

rekeningnummer BE66 0688 9434 1643 van Andante - ’t Magazijn met

vermelding “100x5actie”.

100x5 keren dank!

De ploeg van ’t Magazijn.

Upload: flyer 100 x5