Info


Geschiedenis

't Magazijn verwijst naar een toenmalige opslagplaats achter het CGG Insofap (nu Andante), die lange tijd verhuurd werd als archiefruimte. In een samenwerking tussen begeleid wonen Het Anker, nu Woonbegeleiding Deurne genoemd en de CGG's Insofap en Fonds Andersen (nu CGG Vagga) ontstond de idee om er arbeidszorg te organiseren.

In 1995 werd een VZW opgericht die gewoon 't Magazijn werd genoemd: er volgde een verbouwing tot atelier met living en keuken, er werd een eerste begeleidingsteam gevormd en er ging heel veel energie in het vinden van de nodige financies om dit alles te realiseren.

In 2012 bestaat de "VZW" ’t Magazijn niet langer, ’t Magazijn zelf wordt een activiteitencentrum van "VZW Andante" – centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Aan de werking en de activiteiten van ’t Magazijn verandert er niets – alles loopt gewoon verder onder de vleugels van VZW Andante. We hopen de werking en de bestaanszekerheid van

’t Magazijn hierdoor nog te verbeteren door onderdeel te worden van een grote voorziening in het Antwerpse hulpverleningslandschap.

Arbeidszorg is een begrip dat recentelijk meer en meer zijn weg heeft gevonden binnen de hulpverlening. 't Magazijn was van bij het begin actief betrokken bij de uitwerking van deze nieuwe methodiek. Arbeid - iets doen voor anderen, iets maken voor anderen - staat voorop bij arbeidszorg, in een sfeer van aanvaarding en respect voor ieders capaciteiten. Werken en werk hebben is uitermate belangrijk om identiteit te verwerven in onze maatschappij; bedenk maar hoe snel je bij een kennismaking vraagt naar "en wat doe jij voor de kost?" Werk structureert onze dag, levert sociale contacten op, stimuleert ons leren... Ook dat zijn doelstellingen binnen arbeidszorg.

Activiteiten

't Magazijn is in de eerste plaats een houtatelier waar eenvoudige, kwaliteitsvolle houten producten gemaakt worden zoals kantoorbenodigdheden, dit zijn onze vaste producten. Daarnaast worden er ook bestellingen op maat gemaakt zoals tafelbladen, kistjes, boekenschap,… . De producten worden verkocht via de website of na afspraak rechtstreeks in het atelier. Iedereen kan hier een bestelling of vrijblijvende offerte plaatsen.

Ook wordt er om de veertien dagen door een vrijwilligster een kookactiviteit georganiseerd, waarbij de medewerkers meehelpen aan het bereiden van seizoensgebonden warme gerechten. Daarnaast is er heel wat logistiek werk (onderhoud, administratie, boekhouding...).

Wat mensen er ook doen, voor het team van 't Magazijn is van groot belang dat mensen kunnen werken op hun tempo en volgens hun capaciteiten en dat ze zoveel mogelijk bij alle aspecten van de werking betrokken worden: maatwerk en participatie!

Visie

Arbeid, iets doen voor anderen, iets maken voor anderen, staat voorop bij arbeidszorg. Er wordt geprobeerd om het begrip ‘arbeid’ opnieuw zinvol vorm te geven door het aanbieden van zorg en zinvolle gestructureerde arbeid op maat. De zinvolle arbeid is essentieel voor de eigenwaarde van de doelgroepmedewerkers. Deelnemen aan de arbeid is bevorderend voor de maatschappelijke (re)integratie en participatie en worden de latente functies van arbeid zoals dagstructurering, sociale contacten, maatschappelijke participatie, arbeidsattitude,…(terug) bereikbaar. Dit alles vindt plaats in een sfeer van aanvaarding en respect voor ieders capaciteiten. Het is van groot belang dat mensen kunnen werken op hun tempo, volgens hun mogelijkheden en hierbij zoveel mogelijk bij alle aspecten van de werking betrokken worden. Doorstroming naar andere tewerkstellingsinitiatieven is geen vereiste, maar een positieve nevenwerking van arbeidszorg.

Missie Arbeidszorg is een middel om twee doelstellingen te helpen realiseren:

1. Maatwerk

’t Magazijn is er op gericht mensen in hun waardigheid te herstellen en heeft aandacht voor de mogelijkheden waarover mensen beschikken. Hiervoor wordt er gezocht naar een geschikte activiteit in een aangepaste omgeving voor elk individu afzonderlijk. Er wordt vooral zinvolle arbeid op maat aangeboden.

2. Integratie

’t Magazijn is gericht op het tegengaan van sociale uitsluiting. Dit wordt bereikt door voor deze mensen een aangepaste kans te creëren op het vlak van werk. De positieve uitstraling van deze ‘werkidentiteit’ naar andere levensdomeinen (privé en sociaal) is zeer belangrijk. Want werken en werk hebben is zeer belangrijk om identiteit te verwerven in onze maatschappij. Werk zorgt ook voor structuur, levert sociale contacten op en stimuleert het leren.

Het preventieve karakter van arbeidszorg zorgt ervoor dat er niet alleen tijd gemaakt wordt op het vlak van werk, maar ook voor het individu (met eigen capaciteiten, vragen, problemen,…) zodat de begeleiders kunnen anticiperen op de probleemsituaties.

Kenmerken doelgroep

De doelgroep wordt gekenmerkt door zijn heterogeniteit: het betreft hier personen die omwille van persoons- en/of maatschappijgebonden redenen niet (meer) kunnen werken in het reguliere of beschermde tewerkstellingscircuit. Essentieel gaat het om mensen die op verschillende vlakken intensieve begeleiding nodig hebben, werken aan de arbeidsidentiteit is daar één van.

Er werken gemiddeld 21 doelgroepmedewerkers in ’t Magazijn. Het zijn zowel mannen als vrouwen tussen de leeftijd van 18 tot 65 jaar . Ze hebben elk individuele afspraken omtrent het aantal uren (minimaal 4 uur/week) dat ze vrijwillig (kunnen druk van arbeidscontract vaak niet aan) actief zijn.

Organisatie

Momenteel zijn we open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: telkens van 9.00 tot 17.00 uur.

De begeleiding is momenteel verdeeld over 2 begeleiders die samen het equivalent van een 1,5 voltijdse betrekking invullen. Dit team wordt mee ondersteund door een vrijwillige medewerkster die mee aan de wieg stond van het ontstaan van ’t Magazijn. Zij draait gemiddeld 8u per week mee i.f.v. de teamvergaderingen en de kookactiviteit.

't Magazijn maakt deel uit van ANA (Antwerps Netwerk Arbeidszorg _ www.anavzw.be) dat de begeleiders tewerkstelt, voorheen met SIF-middelen, nu met steun van het OCMW Antwerpen. ANA ijvert ook al jaren voor een reguliere subsidiëring van arbeidszorg.

Na de SIF-beleidsperiode (2000-2002) nam de stad Antwerpen de beslissing om de SIF-middelen voor Arbeidszorg in 2003 stop te zetten. Door het aangetoonde belang van Arbeidszorg krijgt, binnen het Stedenfonds, het O.C.M.W. van Antwerpen de opdracht om Arbeidszorg verder te organiseren. Zo wordt het personeel van ’t Magazijn verder gedelegeerd vanuit het Antwerps Netwerk Arbeidszorg dat deze opdracht uitvoert voor het O.C.M.W..

Arbeidszorg binnen vzw A.N.A. wordt medio 2013 nog niet regulier gesubsidieerd!

Heden ten dagen wordt het ANA personeel (begeleiders) verloont via subsidiëring door OCMW en Meerbanenplan.

Voor werkingskosten is echter niets voorzien. ‘t Magazijn zoekt hiervoor zelf de nodige fondsen bij mekaar.