Informació general d'orientació


HORARI D'ATENCIÓ D'ALUMNES DEL CENTRE DEL CURS 2023-24:


Dilluns: 19,00 a 20,00 h.                                                                                                                               

Dimarts: 16,00 a 18,00 h.         

Dijous: 9,00 a 11,00 h. 

Divendres: 11,00 a 12,00 h


A partir de dia 2 d'octubre

Horari Orientació 2023-2024