CEPA s'Arenal

Horaris d'atenció al públic

De l'equip directiu


Horari equip directiu - Atenció al públic 21-22

D'orientació

HORARIS POAP (amb cita prèvia):

Dilluns, dijous i divendres de 10-12h

Dimarts 16-18h

Dimecres de 18-20h


ATENCIÓ ALUMNES CEPA:

Dilluns, dijous i divendres: 11-13h

Dimarts 18-20h

Dimecres: 16-18h