Informació i anuncis

Novetats en aquest web

  1. Publicat l'horari d'atenció al públic de l'equip directiu vigent des de l'1 d'octubre fins a final de curs
  2. Publicats els horaris de tota l'oferta formativa del CEPA s'Arenal
  1. Informació sobre les proves de Competències Clau organitzades pel SOIB que pots realitzar al centre.
  2. Informació sobre les proves d'accés a la UIB per a més grans de 25 anys (publicació de les dates dels exàmens).
  3. Informació sobre la prova d'accés a grau superior.


Anuncis