Informació i anuncis

  1. Informació sobre les proves d'accés a la UIB per a més grans de 25 anys.

  2. Informació sobre la prova d'accés a grau superior.

  3. Informació sobre les proves de català. Convocatòria de gener de 2020.


Anuncis

Informació sobre l'homologació de català per als alumnes que han titulat al CEPA

Requisits d'homologació_ESO_Illes Balears.pdf