CEPA s'Arenal

L'escola d'adults de Llucmajor i s'Arenal

SEU CENTRAL:

Telèfon: 971263477 - Fax: 971264789

Adreça postal: Carrer Diego Zaforteza, 7

07600 - S'Arenal (Mallorca)


ACTUACIONS A LLUCMAJOR:

CEIP SA MARINA

Carrer Sant Isidre Llaurador, s/n

07620 - Llucmajor

Tel: 689087370 (telèfon habilitat només durant els períodes de matrícula)