ORIENTACIÓ ESPA

Aquesta pàgina està adreçada a l'alumnat del CEPA Alcúdia que acaba els seus estudis d'ESPA.

Amb el títol de Graduat que obtendràs al finalitzar l'ESPA, podràss accedir directament a un Cicle de Formació de Grau Mitjà i a Batxillerat.

També podràs demanar el Certificat de Català B1 ( Consulta al secretari/a del CEPA els requisits)

Si vols continuar estudiant al CEPA, pots prepar-te per fer la Prova d'accés a CFGS (19 anys) o la Prova d'accés a la UIB per a majors de 25 anys.