CLASSROOM

Guia ràpida de Google Classroom. Creada per: Kathleen Graham (adaptació i traducció Mª José Parra / Miquel Nebot). Darrera actualització Gener 2019

Classroom - Triar la teva funció. Tomeu Castell

https://youtu.be/X9l09C46GWE