Equip Directiu

Director: Sebastià Díez Mora.

Cap d’estudis: Clara Rey Fernández.

Secretari: Alex Calero.