English Day

Des del curs 2016 - 2017 venim fent una diada anual per fomentar la llengua anglesa (un dia per a infantil i un dia per a primària) .

Durant aquest dos dies es modifica l’horari del centre i ens dedicam plenament a la realització de distints tallers en anglès. Es fan obres de teatre a l’escola a càrrec de companyies externes, tallers lúdics,... Tot està contextualitzat i es duu a terme amb tots els recursos dels mestres de l’escola (especialistes d’anglès i l’ajuda i participació de la resta de l’equip docent).

Per dur a terme aquestes diades es treballa al llarg de tot el curs des de l’àrea de SPEAKING la cultura dels països anglosaxons. Cada curs els alumnes estudien un país i en les diades es fa una exposició de tota la feina feta.