CEIP Son Oliva

INFORMACIÓ PER A TOTES LES FAMÍLIES

Per tal de dur el control sobre els possibles casos COVID 19 al centre, és important actuar de la següent manera:

En cas que el pediatre o metge del vostre fill/a recomani un aïllament domiciliari a l'espera de l'evolució de la salut de l'infant o del resultat d'una prova PCR, s'ha d'informar automàticament per dues vies:

1) al tutor/a del seu fill, via correu electrònic (mirar correu electrònic a la pestanya: La nostra escola - Persones - Tutors/es)

2) a la direcció del centre: ceipsonoliva@educaib.eu

VÍDEO MESURES COVID-19

EDUCOVID - Gerència d'Atenció Primària (GAP) de Mallorca

EDUCOVID és el departament de la Central de Coordinació COVID-19 encarregat de centralitzar i coordinar les actuacions davant dels casos sospitosos i confirmats d'infecció per SARS-CoV-2 en els centres educatius de Mallorca.

Les famílies que tenguin dubtes relacionats amb casos o contactes estrets en l'àmbit educatiu poden contactar amb INFOCOVID PEDIÀTRIC per la via següent:

  • Telèfon: 900 700 222

Els centres educatius o famílies que tenguin un altre tipus de dubte no assistencial relacionat amb la COVID-19 poden contactar amb la Direcció General de Salut Pública per les vies següents:

  • Telèfon: 900 101 863

  • Correu electrònic: educacovid@dgsanita.caib.es


ESCENARI B (FAMÍLIES)

WEB FAMÍLIES ESCENARI B 2020-2021
WEB ENTRADES I SORTIDES AL CENTRE

ENTRADES I SORTIDES AL CENTRE

WEB ANNEX 2: PLÀNOLS DE FILES

PLÀNOL DE FILES

TUTORIES

2020 - 2021

WEB TUTORIES DEFINITIVES 2020-2021
PLA DE CONTINGÈNCIA CEIP SON OLIVA 2020 - 2021.pdf

PLA DE CONTINGÈNCIA CEIP SON OLIVA 2020 - 2021

Aquest PLA DE CONTINGÈNCIA va ser aprovat pel CLAUSTRE DE PROFESSORS i pel CONSELL ESCOLAR el passat 24 de juliol.

  • Estam a l'espera que les autoritats sanitàries i la Conselleria d'Educació determinin noves mesures de prevenció i protecció. Aquestes noves mesures poden suposar canvis en l’organització dels centres a qualsevol dels seus escenaris.

PORTES OBERTES VIRTUALS

PORTES OBERTES VIRTUAL