Projectes

*EDUCACIÓ PER LA CONVIVÈNCIA

VIDEO CEIP RAFAL VELL.mp4

*LA MEDIACIÓ

La nostra comunitat educativa comparteix la idea que educar consisteix en formar persones capaces de viure i conviure en la nostra societat plural enriquint-se mútuament, i sense cap dubte, amb respecte i valoració de l’altre.

El curs passat, des de la Comissió de Convivència, vàrem elaborar un Projecte de Mediació amb la intenció que sigui un projecte integrat dins de la tasca educativa de la nostra escola. Plantejam la idea d’implicar l’alumnat en la resolució de conflictes i per això centram en ells l’acció, la presa de decisions i la intervenció. Pretenem en tot moment la seva implicació directa en la millora de la convivència diària.

La MEDIACIÓ vol contribuir a regular la convivència a l’escola desenvolupant actituds i habilitats relacionals positives, prevenint la violència, intervenint constructivament davant dels conflictes i propiciant la reparació responsable i la reconciliació entre persones que passen molt de temps juntes. Es basa en el diàleg, la cooperació i la responsabilitat de cada persona en el manteniment d’un clima pacífic a l’escola. Aquest servei de MEDIACIÓ s’ofereix a l’alumnat i són els mateixos alumnes els qui fan de mediadors/es.

És per això que l’any passat el dedicàrem a la formació dels alumnes de 5è que voluntàriament volien ser futurs mediadors/es i aquest curs 2016/2017 són ells, els alumnes de 6è, qui han assumit la tasca de ser els primers mediadors i mediadores de la nostra escola, tasca que han acollit amb moltes ganes, il·lusió i esforç. Hem començat amb equips de mediació al pati de primària, on estan atents als petits conflictes que es puguin donar i intervenint per facilitar la comprensió i resolució “fàcil” del conflicte. I en el cas de ser necessari, poden fer ús de l’aula de mediació, on hi van amb les parts implicades i assumeixen i registren els acords presos.

La Comissió de Convivència farà un seguiment i una valoració constant d’aquesta feina per tal d’introduir els aspectes necessaris per anar millorant progressivament i ampliar la mediació a altres espais, alumnes i moments. Serà una tasca de tots i totes fer de la MEDIACIÓ un objectiu clau de la nostra escola.

Finalment, volem agrair a les nostres practicants de magisteri del Practicum II del grau d’Educació Primària de segon i tercer cicle d’aquest curs 2016/17 la seva implicació i gran col·laboració per poder posar en marxa aquest projecte. Gràcies per fer-ho possible!


LA MEDIACIÓ 2.pptx