Equip docent

Equip directiu

Bel Bestard: directora

Francina Calvó: cap d'estudis

Esther Vara: secretària


Educació Infantil Educació Primària

Susana Bonnin / Mª Mar Mayans: 3 anys Magdalena Marí/ Marilina Tur (Estrella): 1er curs Sandra Peña/ Mº Victoria Diago: 2on curs

Rosa Colom / Joana Mº Caldentey: 4 anys Bàrbara Servera/ Marga Morro: 3er curs Tomeu Miralles/ Felip Hernández: 4t curs

Catalina Nicolau (Mº Eugènia)/ Rebeca Planas: 5 anys Cati Ginart/ Raquel: 5è curs Albert Riquelme/ David Guardiola: 6è curs

Blasa Domenech / Marta Escobedo: suports Francina Calvó/ Yolanda: educació física Maria Salvà / Pep Lluis Morales: anglès

Mª Jose Martínez: AL Xesc Crespí: música M. Ángel Girón: religió

Lola Sirvent: anglès Joana Mª Perelló/ Viri Ferrà: PT

Marta Gargallo: AT Teresa Cirer: AD Cati Vidal: AL Cati Muñoz: AT

Xesc Crespí: música